Lithuania

The Pilots > Lithuania

uk_flag-8

Lithuania has a favourable legal framework for multi-family apartment building energy renovations, with available financial schemes for homeowners. Since 2013, 2254 multi-family apartment buildings have been renovated.

However, around 30 % of households are unable to keep their homes adequately warm, and 8% struggle to pay their energy bills on time. People living in unrenovated multi-family apartment buildings often have the highest energy bills, since they often cannot regulate the heat level and are dependent on centralised district heating suppliers.

LVOA-ALCO will encourage the renovation of two multifamily buildings in two municipalities, benefitting around 220 residents. It will do so by supporting homeowner associations, and by setting up a Resource Centre for the residents. LVOA-ALCO will also encourage dialogue among major stakeholders thanks to a consultative forum.

Finally, LVOA-ALCO will also cooperate with local financial institutions, banks and leasing companies in order to find favourable solutions for vulnerable households.

Lithuania_flag-8

Šiuo metu Lietuvoje suformuota palanki teisinė bazė, padedanti pasinaudoti įvairiomis finansinėmis priemonėmis energinį efektyvumą didinančiai daugiabučių namų renovacijai. Nuo 2013 m. mūsų šalyje jau atnaujinti 2 254 daugiabučiai namai.

Tačiau maždaug 30 % namų ūkių šaltuoju periodu nėra palaikomas tinkamas temperatūros lygis, o 8 % šeimų negali laiku padengti šildymo išlaidų. Nerenovuotuose daugiabučiuose namuose gyvenantys žmonės gauna didžiules sąskaitas, nes jie dažniausiai negali reguliuoti teikiamo temperatūros lygio pagal savo poreikius ir yra priklausomi nuo centralizuoto šilumos tiekimo.

LVOA (ALCO) inicijuos daugiabučių pastatų, esančių keliose dviejose Lietuvos savivaldybėse, renovaciją, kuri būtų naudinga apie 220 juose gyvenančių asmenų. Organizacija padės daugiabučių namų savininkų bendrijoms, sukurs žinių centrą, teikiantį pagalbą gyventojams, o taip pat skatins efektyvų suinteresuotų šalių dialogą bendrame patariamajame forume.

LVOA (ALCO) taip pat bendradarbiaus su vietos finansinėmis institucijomis, bankais ir lizingo bendrovėmis, kad rastų palankiausius sprendimus socialiai pažeidžiamiems namų ūkiams.

Filter by language:

Show all